Žilinská plavecká štafeta sa uskutoční 17.septembra