Na kolesách proti rakovine: charitatívno-športové podujatie