Výšku vchodov do podzemných garáží netreba podceňovať
Foto: Fanúšik