Saganov šéf: Peter je podľa mňa najsilnejší muž na tejto Tour