Nepodceňujte teplo, do 19:00 platí výstraha na teplotu 34 stupňov