Záhadné krabičky pri cestách - ide o projekt Žilinskej univerzity