Súťaž v Krajskej knižnici v Žiline: Tvoríme vlastnú knihu