Výstava v Krajskej knižnici v Žiline: Turzovci v literatúre