Budovaniu druhej prístupovej cesty na nový cintorín bránia hroby