3. zbraňová amnestia v Žilinskom kraji - 453 odovzdaných zbraní