Ministerstvo vnútra odovzdá obciam v kraji nové hasičské vozidlá