Policajti učili žiakov šmykovať
Foto: svezenicko.cz