V Žiline pribude 6 "knižníc" na verejných miestach