Stavanie žilinského mája na Námestí Andreja Hlinku