Dievča sa stratilo počas prechádzky v lese, o dve hodiny ju našli