Pozvánka na workshop v Krajskej knižnici v Žiline: Machové obrazy