Vo Svederníku zaznamenali pohyb medveďa v blízkosti zastavaného územia
Foto: ilustračné - pixabay