Príďte na verejnú diskusiu k revitalizácii parku Ľudovíta Štúra!