Žilinský PPÚ pomohol ukončiť rukojemnícku drámu v Martine