Štátny komorný orchester Žilina - program na november 2019