Najnižšieho veku na Slovensku sa dožívajú v priemere Čadčania