Aj vy sa môžete podieľať na chode mesta - vďaka členstvu v komisii