V mestskej časti Vranie mal v pivnici domu zhorieť muž