Poznáš úspešných IT-čkárov zo Žiliny?
Foto: Petra Cross. Zdroj: Trevor Blackwell, televizetgm.cz/petra-cross