V novom zastupiteľstve majú nezávislí poslanci väčšinu!