Bývalí zamestnanci si pripomenuli 50. výročie vzniku VÚVT v Žiline
Foto: PDP 11 firmy DEC ako vzor pre počítače rodiny SMEP