Podvodník z vlakov sa objavuje na parkoviskách pri obchodoch