Video zo zásahu ochranky na známej žilinskej diskotéke na Hlinách 7