Starosta Rajeckej Lesnej platil z obecnej kasy svoje osobné výdavky