CVČ v Žiline oslávilo 60. rokov od svojho založenia