Pozvánka na slávnostné spustenie do prevádzky 5 nových autobusov