Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: Odborári plánujú blokovať Košickú v Žiline, chcú poukázať na životnú úroveň obyvateľov Slovenska
COVID-19 vývoj situácie v kraji

02 august 2018 - 10:55

V Trnovom budú mať novú škôlku, mesto začalo územné konanie

Mestská časť Trnové by mohla mať už čoskoro novú materskú školu. Jej výstavba je v súčasnosti naozaj potrebná, nakoľko súčasná škôlka kapacitne nepostačuje. So zámerom výstavby novej škôlky súhlasí viacero miestnych obyvateľov. Keď Mesto Žilina zverejnilo na úradnej tabuli oznámenie, v ktorom informuje o začatí územného konania pre plánovanú stavbu, mnohí obyvatelia sa potešili.

Okrem budovy materskej školy je súčasťou projektu viacero objektov ako napríklad komunikácie a spevnené plochy, chodníky, sadové a terénne úpravy, oplotenie, antukový bežecký ovál či vybudovanie prípojok na inžinierske siete a kanalizáciu.

„Riešený objekt je možné vnímať ako modernú architektúru, prispôsobenú mierke prostredia, so snahou o vytvorenie kvalitnej a zaujímavej formy. Akcentom navrhovanej stavby a najzaujímavejšou časťou sú tri, akoby samostatné, 2-podlažné hmoty jednotlivých tried (1 podlažie = 1 trieda). Štvorcový pôdorys všetkých častí je rovnaký, avšak hmoty sú rôzne pôdorysne natočené. Týmto spôsobom je vytvorená zaujímavá, dynamická akoby hravá kompozícia hmôt. Každá je prekrytá plytkou sedlovou strechou s moderným riešením konštrukcie a detailov,“ uvádza sa v oznámení.

Fasáda má byť kombináciou presklených a plných častí (obklad vo viacerých farbách, s nepravidelným delením). Spojovacím prvkom bude foyer, navzájom prepojené schodiskom s otvoreným priestorom - galériou. Všetky učebne budú situované v južnej časti dispozície, pričom každá bude prístupná samostatným vstupom cez šatňu, na ktorú nadväzuje umyvárka s WC a herňa. Jedáleň je navrhnutá na prízemí, oproti triedam. 

Plánovaná stavba sa nachádza v mieste, kde v súčasnosti stojí multifunkčné ihrisko. Preto bude nevyhnutné jeho preloženie, rovnako ako aj preloženie antukového bežeckého oválu. Ponad školský pozemok je navyše vedené elektrické vedenie veľmi vysokého napätia (VVN) 110 kV.

V súčasnosti prebieha územné konanie, v ktorom môžu účastníci nahliadnuť do podkladov, vyjadriť sa k nim a prípadne navrhnúť ich doplnenie. Po skončení konania bude vydané územné rozhodnutie a následne je ďalším postupom získanie stavebného povolenia.
Dopravný servis
Strečno
Policajná hliadka
00:45
Oškerda
Policajná hliadka
00:28
Rudinka
Policajná hliadka
00:25
Strečno
Kolóna
00:13
Strečno
Dopravná nehoda
00:11
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia