Dnes najčítanejšie
Na Košickej ulici v Žiline došlo k zrážke dvoch áut, začínajú sa tvoriť kolóny

01 august 2018 - 12:11

Sad SNP čaká revitalizácia, park by mal byť pohodlnejší, zároveň pribudne kaviareň s bistrom

Najstarší mestský park v Žiline čaká v blízkej budúcnosti revitalizácia, mesto Žilina vyhlásilo súťaž na projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a inžiniersku činnosť. Park SNP, ako ho v súčasnosti poznáme, bol v minulosti napríklad Miléniovým parkom, Šrobárovým sadom, Hlinkovým parkom alebo Sedláčkovým sadom. Dnešný názov pripomína aj súsošie akademického sochára Rudolfa Pribiša, pôvodom z Rajca.

To bolo odhalené v roku 1955 počas desiateho výročia oslobodenia Žiliny. Ďalším významným dielom v parku je hudobný pavilón od architekta Artura Syalatnaia, ktorý si podľa autorov štúdie vyžaduje osobitý prístup pri jeho ďalších úpravách a opravách. Pavilón by mal po revitalizácii doplniť nižší objekt kaviarne s bistrom, ktorý sa bude nachádzať na úrovni polkruhu pred pavilónom a kraji bližšie pri budove bývalého Prioru.

Podstatnou súčasťou revitalizácie Sadu SNP v Žiline bude aj obnova zelene, ktorej stav sa v jednotlivých častiach parku líši. „Stromy, ktoré sa tu nachádzajú majú rozdielne vekové kategórie, líšia sa zdravotným stavom a tiež perspektívou ich rozvoja. Na námestí a v priľahlých uličkách sa v súčasnosti nachádzajú prevažne globózne tvary stromov s priemernou výškou 7m. Častokrát tieto stromy niesú vyvetvené na podchôdznu výšku, čo zabraňuje plnohodnotnému využívaniu zelených/spevnených plôch, na ktorých sú stromy umiestnené,“ uvádzajú autori štúdie, ktorá bude podkladom pre revitalizáciu.

Vo vynovenom parku by mali dominovať listnaté dreviny, presnejšie gledíčia, ginko, javor, dub a platan. Práve platany budú ozdobou zrekonštruovaného Námestia Andreja Hlinku, ktorému by mala predchádzať práve revitalizácia Sadu SNP. Významne sa zmení aj materiál spevnených plôch a dôjde aj k prečisteniu kríkovej etáže.

V dôsledku týchto zmien by mali byť pobytové vlastnosti parku pohodlnejšie - inými slovami park by mal slúžiť na oddych a relaxáciu všetkým, nielen prevažne asociálnym občanom, ako je tomu teraz. Autori koncipovali kaviareň s bistrom tak, aby dokázala obslúžiť návštevníkov parku aj okoloidúcich, preto sa nachádza na jeho hrane.

Navrhovaná poloha nového bistra s kaviarňou v Sade SNP. Zdroj: Mesto Žilina

„Vytvárame tak na pešej a cyklistickej trase bod pre občerstvenie. Objekt kaviarne s bistrom je otvorením svojich troch fasád schopný obslúžiť tak okoloidúcich, ako aj návštevníkov parku, prípadne podporiť podujatia konané v hudobnom pavilóne. Pomník veliteľa povstaleckej Žilinskej posádky majorovi delostrelectva Jozefovi Dobrovodskému navrhujeme premiestniť južnejšie pod skupinu troch stromov a priamym kontaktom s chodníkom,“ uvádza štúdia.
Dopravný servis
Závodská cesta
Policajná hliadka
20:57
Strečno
Kolóna
20:45
Hričovská
Prekážka na ceste
20:10
Strečno
Kolóna
20:00
Strečno
Kolóna
19:55
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina