Dnes najčítanejšie
Na moste pred Krasňanmi sa začalo s rekonštrukciou, vodiči stoja v kolónach

28 jún 2018 - 11:27
Lucia Kvašňovská

ŽSK má tento rok 6 000 absolventov stredných škôl, v ďalšom roku otvorí župa nové študijné odbory

Foto: ŽSK má tento rok 6 000 absolventov stredných škôl, v ďalšom roku otvorí župa nové študijné odbory
Foto: ŽSK

Školský rok sa pomaly končí a začínajú sa prázdiny. Z úspešného ukončenia stredoškolského vzdelávania sa tento rok teší viac ako 6 000 absolventov stredných škôl. V ďalšom školskom roku 2018/2019 nastúpi do stredných škôl vyše 5 000 nových študentov.

Na 59 stredných školách a 2 školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK končí tento rok 32 konzervatoristov, 122 gymnazistov a 4 857 absolventov stredných odborných škôl, z toho 1 121 žiakov úspešne ukončilo vzdelávanie v duálnom systéme.

Od septembra nastúpi do prvých ročníkov stredných škôl 4 750 žiakov a 494 žiakov sa bude učiť v rámci duálneho systému vzdelávania.

Pretrváva záujem o gymnáziá, ale aj o odborné školy

Každý rok sa hlási pomerne vysoký počet žiakov končiacich základné školy na gymnáziá. Vysoký je aj záujem o obchodné a hotelové akadémie. Veľkým lákadlom pre študentov ostáva tiež manažment regionálneho cestovného ruchu. Každoročnému záujmu žiakov o štúdium na odborných školách sa tešia aj učebné obory ako kaderník, kuchár, čašník, autoopravár - mechanik a elektrikár. Veľký počet žiakov oslovuje aj práca technicko-administratívneho pracovníka.

Župa plánuje vytvárať študijné odbory odrážajúce budúce potreby trhu práce

ŽSK chce pokračovať vo svojej stratégii Žilinský kraj 22+ a spolupracovať s univerzitami a externým prostredím, aby mohli vytvárať nové študijné odbory a vzdelávacie programy, ktoré dokážu odrážať a plniť budúce potreby trhu práce, vďaka čomu by sa ich absolventi mohli v budúcnosti lepšie uplatniť po ukončení vzdelávania. Župa tiež plánuje zavádzať inovatívne metódy výučby a zapájať do procesu výučby aj odborníkov z praxe.

„Každoročne mapujeme potreby trhu práce v spolupráci so zamestnávateľmi a možnosťami stredných škôl. Snažíme sa zakomponovať do ponuky pre žiakov deviatych ročníkov základných škôl nové odbory. Od septembra 2018 napríklad vstupujeme so SOŠ dopravnou v Martine-Priekope do experimentálneho overovania nového odboru pre Železnice Slovenskej republiky,“ povedala riaditeľka odboru školstva a športu Úradu ŽSK Eva Rovňanová.

V nasledujúcom školskom roku sa otvoria nové odbory:

  • chemik, operátor - na SOŠ polytechnickej v Ružomberku
  • hutník a zlievač – na SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne (Kňažia)
  • obchodný pracovník – na Hotelovej akadémii v Liptovskom Mikuláši
  • slovensko - ruské bilingválne štúdium - na Gymnáziu v Rajci

Popularitu si získava aj duálne vzdelávanie

Duálny systém vzdelávania sa realizuje aj vďaka spolupráci zamestnávateľov, ktorí umožňujú žiakom naberať skúsenosti počas štúdia aj priamo v práci. Žiaci sú tak už od prvého ročníka považovaní za zamestnancov spoločnosti a aktívne sa zapájajú do celkového života firmy.

V školskom roku 2017/2018 sa do takéhoto systému vzdelávania zapájali firmy ako Schaeffler Kysuce, Miba Sinter Slovakia s. r. o., OMNIA KLF a. s., Kia Motors Slovakia, s.r.o., ŽOS Vrútky a. s. a Tatry Mountain Resort a.s.
Zdroj: ŽSK


Dopravný servis
Strečno
Jama na ceste
23:24
Strečno
Jama na ceste
21:27
Stráža
Iné nebezpečenstvo
20:38
Estakáda
Prekážka na ceste
20:09
Strečno
Iné nebezpečenstvo
19:42
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina