Dnes najčítanejšie
Opitý lekár, ktorý minulý rok usmrtil chodca pri Strečne, dostal po odvolaní ešte vyšší trest

24 jún 2018 - 16:40

Sad Dobšinského láka záujemcov, do starostlivosti oň sa postupne iniciujú školy aj samotní občania

Sad Dobšinského, oázu zelene vo vnútrobloku na ulici Dobšinského v Žiline, už pomaličky dokončujú. Zeleň v meste vždy poteší občanov, o čom svedčí aj ich aktivita. Do starostlivosti o sad sa totiž postupne začínajú zapájať viaceré organizácie i občania. Vzniklo dokonca Občianske združenie Dobšinského sad

Záujem o správu sadu majú aj samotní občania

Poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline, Iveta Martinková, ktorá bola aj pri zrode návrhu vytvorenia sadu v tejto lokalite, sa z iniciatívy občanov teší. Na začiatku projektu mnohí kládli otázku: Kto sa bude o parkosad starať?

„Vždy som odpovedala, že si predstavujem prienik starostlivosti mesta, škôl a občanov na základe stanoveného harmongramu, ktorý  postupne logicky vyplynie z daných potrieb a situácii. To bola rámcová odpoveď,  ktorá dnes ale naberá už reálne kontúry,“ uviedla Martinková.

Obyvatelia mesta, predovšetkým okolia sadu, sa tešia z pribúdajúcej zelene. Tento priestor im ponúkne možnosti aktívneho i pasívneho oddychu a trávenia voľného času. Členovia vzniknutého OZ Dobšinského sad už dokonca komunikujú s mestom Žilina, so zhotoviteľmi, krajinným architektom Ing. Sobolom a ostatnými zúčastnenými stranami projektu. Ak všetko pôjde podľa plánov, onedlho sa sad dobuduje, zabezpečí  a na jeseň by sa mali nasadiť stromy.

K zriadeniu ovocného sadu v meste Žilina sa vyjadril aj Ján Veselý, jeden z vedúcich osobností OZ Tilia, náplňou práce ktorého je najmä výsadba drevín v krajine, záchrana starých stromov či ovocinárske kurzy. 

„Ja verím, že tento projekt je pilotný a neostane dlho osamotený. Postupne sa nám ozývajú ďalšie mestá a obce. Mestský sad už od jari rastie v Žiari nad Hronom, výsadbu chystá  Brezno, Kuchyňa pri Malackách, najnovšie som zachytil správu o Sveržove. Ovocné stromy v mestskom prostredí môžeme považovať za okrasnú zeleň, ktorá zároveň plodí ovocie. Veľmi potrebná je však spoluúčasť občanov, ktorí preberú svoj diel práce pri starostlivosti o sad, odmenou je dozreté ovocie, funkčná zeleň, miesto na prechádzky a detské hry,“ uviedol.

Do projektu sa iniciujú aj školy

Zeleň v meste a sady, či parky poskytujú aj priestor pre školské zariadenie. Predstavujú nie len vhodné miesto na prechádzky s deťmi, ale aj na vyučovanie predmetov v teréne - napríklad pestovateľské práce, prírodoveda, biológia, či environmentálny výchova. 

„Je potrebné, aby deti spoznávali čo najväčšie množstvo ovocných stromov a kríkov. aby precítili bohatosť,  štedrosť a nezištnosť našej prírody,“ vyjadrila svoju víziu poslankyňa Martinková.

Deti by si aj v tomto sade mohli ukotviť svoje teoretické poznatky o prírode, mali by vedieť zatriediť  stromy do pestovateľských skupín, poznať ich spôsoby rozmnožovania a osvojiť si základné zručnosti štepenia. Vďaka praktickým hodinám by sa mohli naučiť ako správne pestovať, zbierať a dokonca spracovať ovocie.

Riaditeľ ZŠ Sv. Gorazda, pán Englárt sa vyjadril,  že učitelia so žiakmi budú  radi sad navštevovať a tiež sa oň starať, do miery, ako to bude možné a ako im bude dovolené s rešpektovaním daných princípov a harmonogramu prác. 

„Chceme rozvíjať  a podporiť zručnosti žiakov a vzťah k prírode.  Tiež je potrebné  vybudovať v deťoch zodpovednosť  za verejné priestory. Pokiaľ sa budú podieľať na ich zveľaďovaní a vložia do toho vlastnú energiu, budú  si to aj vážiť a chrániť,“ povedal Englárt.

Záujem o spoluprácu, údržbu a využitie sadu na edukatívne účely vyjadrilo aj vedenie a riaditeľ Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline. Teší ich, že sa ovocné stromy opäť vracajú do miest. O zveľaďovanie sadu sa teda môžu postarať aj žiaci z ich študijného odboru Záhradníctvo.

„Pokiaľ ide o náradie, máme vlastné a tiež prívesný vozík, takže po tejto stránke sme dobre zabezpečení, výborné je aj to, že táto mestská záhrada nie je od našej školy ani príliš vzdialená,“ uviedol učiteľ praxe pán Matúšek.

VÚC a mesto Žilina môžu aj prostredníctvom takýchto aktivít prispieť k zlepšeniu vzťahu ľudí k prírode a jej darom, ale aj v oblasti ochrany a rozvoja životného prostredia.


76 reakcií


Dopravný servis
Rajecká cesta
Stacionárny radar
00:09
Mostná
Policajná hliadka
20:37
Lavobrezná
Policajná hliadka
20:10
Mojšova Lúčka
Stacionárny radar
19:30
Hričovská
Policajná hliadka
18:23
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.

Najbližšie podujatia