Dnes najčítanejšie
Vysokú trávu začal kosiť ďalší dobrovoľník na sídlisku Solinky, občania si kosia sami aj v Zástraní

19 jún 2018 - 11:21

Sedemnásť najlepších žilinských žiakov si prevzalo ocenenia za reprezentáciu mesta Žilina

Foto: Sedemnásť najlepších žilinských žiakov si prevzalo ocenenia za reprezentáciu mesta Žilina
Foto: TS Mesto Žilina

 Sedemnásť žiakov zo základných a základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta si dnes prevzalo z rúk žilinského viceprimátora Patrika Gromu ocenenia za vynikajúci prospech a úspešnú reprezentáciu Žiliny v rôznych aktivitách.
Žilinská radnica im takýmto spôsobom poďakovala za snahu a vytrvalosť pri dosahovaní výnimočných výsledkov.

V priestoroch Rosenfeldovho paláca sa stretlo desať najlepších žiačok a sedem najlepších žiakov, ktorí úspešne zastupovali nielen svoju školu, ale robili dobré meno aj nášmu mestu na krajských, celoštátnych a medzinárodných súťažiach.

„Blíži sa koniec školského roka a pri tejto príležitosti už niekoľko rokov oceňujeme výnimočných mladých ľudí. Za týmito úspechmi stoja neraz desiatky hodín tréningov, učenia a zdokonaľovania sa. Rád by som im pogratuloval k úžasným vedomostiam, zručnostiam, schopnostiam a talentu. Vďaka patrí nielen im, ale aj ich rodičom a pedagógom, ktorí im vytvárajú kvalitné podmienky pre ich vzdelávanie a osobnostný rast,“ uviedol po oceňovaní zástupca žilinského primátora Patrik Groma.

K blížiacim sa prázdninám zaželal všetkým veľa oddychu a nových zážitkov, a aby sa radosť z dosiahnutých úspechov preniesla i do ďalšieho školského roka.

Ocenenia si prevzali títo žiaci:
•    Branislav Blažek - ZŠ s MŠ, Do Stošky
•    Roman Ftorek - ZŠ s MŠ, Do Stošky
•    Matej Remiš - ZŠ s MŠ, Brodňanská
•    Gabriela Nevedelová - ZŠ, Karpatská
•    Martina Samcová - ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda
•    Veronika Martošová - ZŠ, Slovenských dobrovoľníkov
•    Alžbeta Harzeková - ZŠ s MŠ, Školská
•    Simona Kačeriaková - ZŠ s MŠ, Dolná Trnovská
•    Peter Wolner - ZŠ, Martinská
•    Linda Pudišová - ZŠ, V. Javorku
•    Magdaléna  Pavelková - ZŠ, Limbová
•    Klára Holešová - ZUŠ L. Árvaya
•    Kristína Buchelová - ZŠ, Námestie mladosti
•    Jakub Mičic - ZŠ, Lichardova
•    Lukáš Benko - ZŠ, Jarná
•    Tadeáš Bolo - ZUŠ F. Špániho
•    Katarína Vrbjarová – ZŠ, Gaštanová
123 reakcií
Zdroj: TS Mesto Žilina


Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Kolóna
11:29
Radoľa
Kolóna
11:29
Kragujevská
Stacionárny radar
11:28
Nemocničná
Dopravná nehoda
11:27
Vysokoškolákov
Kolóna
11:25
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia