Dnes najčítanejšie
Žilinský samosprávny kraj ocenil 30 najlepších stredoškolských študentov, pozrite si ich mená

14 jún 2018 - 09:28

O post hlavného kontrolóra mesta Žilina má záujem 13 uchádzačov, poslanci mimoriadne zasadnú

Foto: O post hlavného kontrolóra mesta Žilina má záujem 13 uchádzačov, poslanci mimoriadne zasadnú
Foto: ilustračné

V pondelok 18. júna zasadnú mestskí poslanci mimoriadne, dôvodom bude voľba nového kontrolóra mesta Žilina. Po tom, ako odišiel z tejto pozície Peter Miko, hľadá mesto náhradu na pozíciu vedúceho predstaviteľa kontrolnej činnosti. Z ponúkaných kandidátov vyberú nového kontrolóra mestskí poslanci.

Komisia na otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra a posúdenie splnenia náležitostí prihlášok v zložení - Mgr. Branislav Delinčák, Mgr. Peter Fiabáne, Bc. Jozef Juriš, Mgr. Anton Trnovec vydala zoznam kandidátov, ktorý obsahuje trinásť mien. Títo splnili požiadavky, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať a zároveň predložili prihlášku s požadovanými náležitosťami v riadnom čase.

ZOZNAM KANDIDÁTOV NA FUNKCIU HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA

Ing. Jaroslav Bistár
Ing. Jozef Cisarik
Ing. Vlasta Grajciarová
Ing. Róbert Hájka
JUDr. Martin Hanuliak
Mgr. Eva Hellová
Ing. Miroslav Holečka
Mgr. Pavol Mihál
Bc. Radoslav Olašák
Ing. Miroslav Schneider
Ing. Peter Skotnický, PhD.
Ing. Štefan Šutara
Ing. Lenka Tomaníčková, PhD.

Voľba je dvojkolová, ak v prvom kole nezíska žiadny kandidát nadpolovičnú väčšinu, dvaja s najvyšším počtom hlasov postupujú do druhého kola. Ak by nastala rovnosť hlasov, postupujú všetci kandidáti, ktorí mali počet hlasov postačujúci na prvú alebo druhú pozíciu v prvom kole.

V druhom kole už víťazí kandidát s najvyšším počtom hlasov. Ak by nastala v tomto kole remíza, volí sa kontrolór žrebom. Plat hlavného kontrolóra mesta Žilina ustanovuje zákon ako násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok 2017, ktorá predstavovala 954 eur a koeficientu 2,47 pre mestá s počtom obyvateľov od 50 do 100-tisíc.

Plat hlavného kontrolóra mesta Žilina teda predstavuje sumu 2 357 eur. Začiatok mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline je naplánovaný na 14:00 hod.


0 zdieľaní

Dopravný servis
Oškerda
Prekážka na ceste
00:52
Nemocničná
Prekážka na ceste
00:29
Matice slovenskej
Dopravná nehoda
23:57
Strečno
Prekážka na ceste
22:40
Mojšova Lúčka
Iné nebezpečenstvo
22:27
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina