Dnes najčítanejšie
Vo štvrtok večer zablúdila v Malej Fatre česká turistka s deťmi, skupinku našli horskí záchranári

21 máj 2018 - 13:29

Cyklotrasu spájajúcu Budatín a Vodné dielo budú asfaltovať, mesto vydalo stavebné povolenie

Foto: Cyklotrasu spájajúcu Budatín a Vodné dielo budú asfaltovať, mesto vydalo stavebné povolenie
Foto: ilustračné

Mesto Žilina informovalo dňa 16. mája 2018 o stavebnom povolení, ktoré bolo vydané pre stavbu „Cyklotrasa Hrad Budatín - Strečno" onclick="ga('send', 'event', 'tagy', 'prispevky');">Hrad Strečno“ Trasa A Budatín - Hydrouzol. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podal Žilinský samosprávny kraj ešte v roku 2017.

Zámerom samosprávneho kraja je vybudovanie prepojenia medzi Vodným dielom a Budatínom, určeného pre cyklistov, korčuliarov a chodcov. Trasa bude viesť už po jestvujúcej štrkovej ceste, na ľavom brehu rieky Váh. 

Mesto Žilina, Spoločný stavebný úrad v Žiline, Odbor dopravy, Referát dopravy a IS, rozhodol takto: „Cyklotrasa Hrad Budatín - Hrad Strečno“ Trasa A Budatín - Hydrouzol SO A.1.2. Cyklotrasa Budatínsky most - Hydrouzol sa podľa § 66 stavebného zákona povoľuje. Špeciálny stavebný úrad súhlasí so základnými technicko-ekonomickými ukazovateľmi stavby tak, ako sú uvedené v projektovej dokumentácii. 

Pre realizáciu stavby sa využijú pozemky v katastrálnom území mesta Žilina a obce Teplička nad Váhom. Projekt stavby rieši spevnenie jestvujúcej hrádzovej komunikácie Vodohospodárskej výstavby š.p., Vodné dielo Žilina tak, aby bol možný bezpečný pohyb chodcov, cyklistov, korčuliarov a vozidiel Vodohospodárskej výstavby a to aj za zlých poveternostných podmienok.

Takmer 4 kilometre sa napoja na existujúcu komunikáciu

Cyklotrasa prepojí Budatínsky most s hydrouzlom (priehradný múr na Vodnom diele) pozdĺž cesty I. triedy na Ľavobrežnej ulici. V niektorých miestach bude nevyhnutné osadenie žľabov na odvod dažďovej vody z cesty, ktoré budú prekryté s mrežou. V mieste vyústenia potoka Všivák do rieky Váh sa zasa musí doplniť zábradlie.

Trasa povedie popod cestný a železničný most, popri rybníku a napojí sa na existujúcu asfaltovú komunikáciu v areáli Vodného diela. Cyklotrasa je navrhnutá ako účelová komunikácia v šírke až 4 metre, vrátane krajníc, pričom spevnená plocha predstavuje šírku celkom 3 metre, jej celková dĺžka bude 3 840 metrov. 

Povrchová úprava bude pozostávať z asfaltového betónu ACo 11II, CA 50/70 hrúbky 40 milimetrov. Lemovanie komunikácie je riešené zapusteným betónovým cestným obrubníkom. Na oboch stranách novovybudovanej trasy budú osadené cyklozábrany, ktoré sú odnímateľné prostredníctvom zámku.

Kľúče od týchto zámkov budú mať k dispozícii len zamestnanci SVP š.p. a VV. š.p. z dôvodu údržby. Stavba bude realizovaná dodávateľsky, formou verejnej súťaže, ktorú by mal v najbližších týždňoch vyhlásiť stavebník - teda Žilinský samosprávny kraj.

503 zdieľaní

Dopravný servis
Rajecké Teplice
Kolóna
10:41
Košická
Kolóna
10:41
Terchová
Policajná hliadka
10:30
Košická
Kolóna
10:27
Strečno
Kolóna
10:26
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia