17 máj 2018 - 09:40

Profesor Milan Dado zo Žiliny získal ocenenie v súťaži Vedec roka za medzinárodnú spoluprácu

Foto: Profesor Milan Dado zo Žiliny získal ocenenie v súťaži Vedec roka za medzinárodnú spoluprácu
Foto: CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností pravidelne od roku 1997 vyhlasuje súťaž Vedec roka SR. Slávnostné vyhlásenie výsledkov tohtoročného 21. ročníka súťaže sa uskutočnilo dňa 15. 5. 2018 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave a jedným z ocenených bol aj profesor Dado zo Žilinskej univerzity v Žiline. Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR pani Martina Lubyová.

Súťaž má za cieľ pravidelne oceňovať popredných slovenských vedcov a technológov z rôznych oblastí vedy a výskumu za prínosy vedeckého bádania, úspešné práce, zavádzanie nových technológií a pripomínať verejnosti najlepšie výsledky slovenského výskumu.

Za rok 2017 sa udeľovali ocenenia v piatich kategóriách: Vedec roka SR, Mladý vedecký pracovník, Inovátor roka, Technológ roka a Osobnosť medzinárodnej spolupráce. Práve v poslednej zo spomínaných kategórií získal ocenenie prof. Ing. Milan Dado, PhD., za zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky na báze medzinárodnej spolupráce a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí cez projekty medzinárodnej vedecko technickej spolupráce.

„Pán profesor Dado je výnimočnou osobnosťou. Oprávnene mu prináleží ocenenie v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce v súťaži Vedec roka. Jeho zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky s dôrazom na medzinárodnú spoluprácu a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí cez medzinárodné projekty sú mimoriadne,“ reagovala na ocenenie Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA).

Prof. Ing. Milan Dado, PhD. sa od roku 1990 aktívne zapájal do širokej medzinárodnej spolupráce a zúčastňoval sa množstva medzinárodných projektov. Jedným z prvých boli projekty programu TEMPUS, kde pôsobil ako koordinátor alebo lokálny koordinátor troch projektov so zameraním na rozvoj systémov vysokoškolského vzdelávania v partnerských krajinách v rámci spolupráce s inštitúciami v krajinách Európskej únie. Od roku 1993 pôsobil okrem iného vo viacerých funkciách programu COST.

Profesor Dado sa taktiež podieľal na riešení projektov LEONARDO DA VINCI z oblasti Informačných a komunikačných technológií, na projekte Európskej asociácie univerzít (EUA) v oblasti riadenia kultúry kvality výskumu. Ako rektor UNIZA inicioval a podporoval prípravu projektu 5. rámcového programu CETRA a tiež projektu eTwinning - na podporu partnerstiev a spoluprácu škôl nižších stupňov v európskom priestore. Spolupracoval na príprave a viedol ďalšie projekty v rámci 6. a 7. rámcového programu a programu

HORIZON 2020. Najvýznamnejší z týchto projektov je projekt ERAchair v oblasti inteligentných dopravných systémov, ktorého je projektovým koordinátorom. Venuje sa výskumu vlastností náročných optických vlákien a vysokorýchlostných, plne transparentných optických sietí, informačných a komunikačných technológií a služieb. V roku 2006 mu prezident SR udelil významné štátne vyznamenanie - Rád Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne významné zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky a za mimoriadne významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.


0 zdieľaní

Dopravný servis
Lavobrezná
Policajná hliadka
12:58
Mojšova Lúčka
Jama na ceste
12:57
Strečno
Iné nebezpečenstvo
12:44
Na Horevaží
Jama na ceste
12:44
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina