16 máj 2018 - 13:05

Príspevok pre mnohodetné rodiny v Žiline zatiaľ nebude, primátor nepodpísal uznesenie

Foto: Príspevok pre mnohodetné rodiny v Žiline zatiaľ nebude, primátor nepodpísal uznesenie
Foto: ilustračné

Poslanci Mestského zastupiteľstva rokovali na poslednom riadnom zasadnutí aj o návrhu Miroslava Sokola na vyčlenenie finančných prostriedkov, z ktorých by mohli byť podporené mnohodetné rodiny na území Žiliny. Cieľom predkladaného návrhu bolo pomôcť domácnostiam, v ktorých sú vychovávané minimálne štyri deti, keďže ich počet v relatívnom zastúpení medzi obyvateľmi klesá.

Takéto rodiny sú navyše jednou z najrizikovejších skupín z hľadiska chudoby, podľa Klubu mnohodetných rodín je miera rizika dokonca vyššia ako u dôchodcov. Od šiestich detí už stúpa šanca na život v chudobe na 80 percent. Aj preto chcel poslanec Sokol podporiť rodičov, ktorí majú odvahu vychovávať 4 a viac detí a tým zabezpečujú existenciu a rast nášho národa.

Inšpiráciu v návrhu našiel predkladateľ v hlavnom meste, kde sú peniaze vyčlenené aj tento rok - Bratislava dá na podporu rodín desiatky tisíc eur, nárok na jedno dieťa je maximálne do výšky 70 eur za rok. Financie sú navyše viazané na konkrétne účely, napríklad cestovné alebo účasť na školských výletoch. V Žiline mala byť navrhovaná suma na jednotlivca ešte o 20 eur nižšia.

Uznesenie poslanci síce schválili, no primátor pozastavil jeho výkon nepodpísaním. Zdroj: www.zilina.sk

Poslanci navrhované uznesenie po krátkej, no búrlivej diskusii, odhlasovali. Niektorí rečníci vyjadrili obavy o to, aby príspevok v maximálnej výške 200 eur pre celú rodinu za jeden kalendárny rok nezneužívali aj nadštandardne žijúce mnohodetné rodiny.

A to aj napriek účelnému viazaniu finančných prostriedkov a pomerne vysokej miere byrokracie s tým spojenej. Do platnosti nakoniec schválené uznesenie ani nevstúpi, primátor Igor Choma ho totiž po porade s právnym oddelením nepodpísal. Dôvodom je, že fyzická osoba nepodnikateľ nemôže byť zo zákona poberateľom podobnej dotácie.

„Uvedené uznesenie som nepodpísal, pretože podľa môjho názoru odporuje zákonu č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podľa tohto zákona (ustanovenia § 7 ods. 2) sa môžu z rozpočtu obce poskytnúť dotácie len právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec. Rovnako tiež možno poskytnúť dotáciu právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce/mesta, vykonávajú činnosť na území obce alebo poskytujú služby obyvateľom obce. Fyzické osoby nepodnikateľov však zákon pri poskytovaní dotácií nespomína,“ vysvetlil Igor Choma to, prečo uznesenie nepodpísal.

V hlavnom meste platia z rozpočtu na základe dokladov, mesto pripravuje vlastné riešenie

V Bratislave však kompetentní podobným spôsobom finančný príspevok z rozpočtu mesta vyplácajú, aj tento rok poskytnú peniaze rodinám na základe fotokópií uhradených šekov, zaplateného inkasného príkazu či výpisu z bankového účtu.

Do úvahy sa bude brať aj doklad z registračnej pokladnice alebo príjmový pokladničný doklad. Podpísaním uznesenia v Žiline by podľa slov primátora došlo k porušeniu zákona. A práve to je dôvodom, pre ktorý ho nepodpísal.

„Rád by som však v tejto súvislosti zdôraznil, že ma osobne veľmi mrzí, že nemôžem toto uznesenie podpísať, hoci by som veľmi rád. Opäť je to len dôkaz toho, že poslanci častokrát (i v dobrej viere) pripravia nekvalitný návrh, ktorý je v rozpore so zákonmi SR a ja to jednoducho nemôžem podpísať,“ dodal Choma.

Predstavitelia mesta už teraz pripravujú návrh, ktorým by mohli pomôcť aj tejto skupine obyvateľov. Mesto Žilina však pripravuje na septembrové mestské zastupiteľstvo viacero návrhov, ktoré verím, že budú mať veľmi pozitívne dopady pre široké vrstvy obyvateľov mesta. Pretože aj v záujme mesta je, v rámci našej sociálnej politiky, podpora rodín a sociálne slabších skupín,“ uzavrel žilinský primátor Igor Choma.0 zdieľaní

Dopravný servis
Lavobrezná
Policajná hliadka
12:58
Mojšova Lúčka
Jama na ceste
12:57
Strečno
Iné nebezpečenstvo
12:44
Na Horevaží
Jama na ceste
12:44
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina