16 apríl 2018 - 15:19

Žilinská univerzita v Žiline získala čestné uznanie za prínos od Najvyššieho kontrolného úradu

Foto: Žilinská univerzita v Žiline získala čestné uznanie za prínos od Najvyššieho kontrolného úradu
Foto: ilustračné

Najvyšší kontrolný úrad SR pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky a pôsobenia nezávislej národnej kontrolnej autority udelil čestné uznanie Žilinskej univerzite v Žiline. To sa týka mimoriadneho prínosu pri budovaní systémov kontroly, keďže pri kontrolách spolupracuje úrad aj so Žilinskou univerzitou.

Čestné uznanie pre Žilinskú univerzitu v Žiline udelil dňa 4. apríla 2018 predseda NKÚ SR Karol Mitrík, „za mimoriadny prínos pri komplexnom budovaní a rozvoji kontrolnej činnosti, ktorá sa premietla do pozitívneho vnímania Najvyššieho kontrolného úradu SR zo strany občianskej spoločnosti na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni.“

0 zdieľaní

Dopravný servis
Stráža
Zver pri ceste
21:07
Priemyselná
Jama na ceste
20:35
Radoľa
Prekážka na ceste
20:10
Vranie
Práca na ceste
20:08
Zobraziť aktuálne hlásenia