16 apríl 2018 - 11:07

Mesto Žilina zverejnilo súťaž na cyklotrasu V6, ktorá spojí Lesopark Chrasť s dvoma sídliskami

Foto: Mesto Žilina zverejnilo súťaž na cyklotrasu V6, ktorá spojí Lesopark Chrasť s dvoma sídliskami
Foto: ilustračné

Dnes 16. apríla 2018 zverejnilo mesto Žilina súťažné podklady k plánovanej výstavbe cyklistickej komunikácie V6 v meste Žilina, ktorá bude spolufinancovaná zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Realizáciu cyklotrasy schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline minulý rok v apríli.

V rámci projektu sa vybudujú dva úseky, oba budú vychádzať od hlavného vstupu do Lesoparku Chrasť. Prvý bude pokračovať smerom na Vlčince, až po otočku trolejbusov a druhý opačným smerom po Centrálnu ulicu, presnejšie po pešiu lávku na sídlisku Solinky. V druhom menovanom úseku pribudne spoločný chodník pre chodcov aj cyklistov, oddelí ho optické a dopravné značenie.

Časť nákladov bude financovať aj samotné mesto, poslanci schválili výšku spolufinancovania v sume maximálne 13 134,29 eur. Mesto zabezpečí podľa uznesenia aj financovanie prípadných neoprávnených výdavkov. Úsek medzi Solinkami a lesoparkom by mal mať dĺžku 231,43 metra, napojí sa na už jestvujúcu cyklotrasu.

Smerom na Vlčince bude cyklotrasa dlhá až 476,10 metra, spolu tak pribudne viac ako 700 metrov cyklotrasy. Práve v časti, kde bude nová cyklotrasa končiaca na Vlčincoch, prebehol v uplynulých týždňoch výrub stromov. Popri ceste boli vyrúbané stromy, ktoré ohrozovali trakčné vedenie mestskej hromadnej dopravy.

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je 218 904,91 EUR bez DPH. Uchádzači musia doručiť svoje ponuky do 11. mája 2018 do 10:00, hod., otváranie ponúk prebehne v sídle spoločnosti Euro Dotácie, a.s. dňa 14. mája 2018. Víťazný uchádzač zhotoví dielo do 4 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.0 zdieľaní

Dopravný servis
Závodská cesta
Kolóna
15:12
Centrum, žel. stanica
Kolóna
15:12
Lavobrezná
Kolóna
15:07
Na Horevaží
Kolóna
15:07
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina