Dnes najčítanejšie
V oblasti pod Katovou skalou vo Veľkej Fatre našli nehybné telo 29-ročného muža zo Žiliny

13 apríl 2018 - 16:01

Vlastník ponúkol sporný pozemok na Bulvári mestu Žilina za cenu viac ako 831-tisíc eur

Foto: Vlastník ponúkol sporný pozemok na Bulvári mestu Žilina za cenu viac ako 831-tisíc eur

Spor o pozemok v časti mesta Bulvár, pre ktorý musela byť preložená aj zastávka mestskej hromadnej dopravy, sa začal pred niekoľkými rokmi. Mesto Žilina približne od roku 2013 vedie komunikáciu s vlastníkom pozemku, teda spoločnosťou cda consulting group, s.r.o., ktoré neboli úspešné.

Majiteľ pozemku totiž žiadal o povolenie na výstavbu výstavno-predajného pavilónu, takúto zástavbu územný plán nepovoľuje.Na rokovanie komisií k nadchádzajúcemu zastupiteľstvu bol predložený návrh na prerokovanie kúpy spomínaného pozemku o výmere 1433 metrov štvorcových.

Pri sume 580 eur za meter štvorcový, ktorý uvádza návrh, by sa celková cena pozemku vyšplhala na 831-tisíc 140 eur. Predaj pozemku je jednou z troch alternatív, ktoré doručil mestu ako možné riešenia vlastník pozemku prostredníctvom svojho právneho zástupcu.

„Vlastník prostredníctvom svojho právneho zástupcu doručil mestu ponuku na predaj pozemku spolu s návrhom kúpnej ceny vo výške 580€/1m2, t.j. spolu 831 140€ za celý predmet kúpy, pričom v navrhovanej kúpnej cene podľa svojho vyjadrenia zohľadnil nadobúdaciu cenu pozemku, investície,“ uvádza sa v predkladanom materiáli.

Ako investície označil vlastník náklady na údržbu, údržbu zelene, oplotenie a trovy právneho zastúpenia v sporoch s mestom. To sa v minulosti pokúšalo časť parcely vyvlastniť.

Znalecký posudok určil násobne nižšiu cenu

Medzi ďalšie alternatívy, ktoré však neboli komisiám a zastupiteľstvu predložené, patril nájom. Spoločnosť od mesta požadovala, aby zaplatilo bezdôvodné obohatenie za užívanie pozemku, podľa predstaviteľov však takýto nárok neexistuje. Pri určovaní výšky nájomného zároveň vychádzal predkladateľ z dane za užívanie verejného priestranstva, ktorá je na úrovní 5 eur bez DPH za mesiac za meter štvorcový.

„Navyše nájomný vzťah rieši usporiadanie vzťahov k pozemkom len dočasne, pričom mesto preferuje trvalé usporiadanie vzájomných vzťahov v tejto časti Žiliny,“ uvádza sa v dôvodovej správe. Jedinou alternatívou, o ktorej tak majú poslanci rokovať, bude odkúpenie predmetného pozemku. Aj tu však existuje veľký rozdiel medzi cenou, ktorú navrhuje majiteľ a cenou, ktorú určil znalecký posudok.

Ten bol vypracovaný dňa 21. marca 2018 spoločnosťou Copytrend,s.r.o. a znalec v ňom určil aktuálnu všeobecnú hodnotu pozemku na 95,58€ za meter štvorcový, čo by pri celkovej výmere vychádzalo na 136 966,14 eur. Oproti navrhovanej cene majiteľa je jednotková suma z posudku viac ako šesťnásobne nižšia.

Pozemok predaný pred štrnástimi rokmi

V roku 2014 bola znaleckým posudkom cena určená vo výške 115,46 eur za meter štvorcový pre potreby vyvlastňovacieho konania. To bolo napokon zastavené pre doplnenie dokladov, ktoré však mesto k pozemku neposkytlo, keďže nimi nedisponuje. Pripomenieme, že pozemok bol predaný v roku 2004 obchodnej spoločnosti AUPARK II, spol. s.r.o., ktorá tu chcela postaviť nákupné centrum s totožným označením.

V roku 2012 bola parcela predaná súčasnému vlastníkovi, ktorý sa domáha riešenia vzniknutej situácie. V minulosti tu chcel postaviť spomínaný výstavno-predajný pavilón, ktorého časť by však slúžila aj ako priestor zastávky verejnej dopravy. Po sporoch v minulom roku došlo k oploteniu pozemku, mesto muselo presunúť zastávku na Bulvári a dobudovať časť chodníka pre bezpečnejšie vystupovanie.0 zdieľaní

Dopravný servis
Kvačalova
Policajná hliadka
23:25
Strečno
Kolóna
22:44
Strečno
Policajná hliadka
20:37
Košická
Jama na ceste
20:13
Strečno
Jama na ceste
19:53
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina