Dnes najčítanejšie
Na streche hradbového kostola v Turí objavili správu vo fľaši od borovičky

13 apríl 2018 - 13:44

Kia Motors Slovakia dnes umožní zamestnancom pochod, upozorňuje však, že odborári ho neoznámili

Foto: Kia Motors Slovakia dnes umožní zamestnancom pochod, upozorňuje však, že odborári ho neoznámili
Foto: ilustračné

Kia Motors Slovakia (KMS) vyjde v ústrety svojim zamestnancom pri dnešnom pochode areálom spoločnosti. A to aj napriek tomu, že odbory ignorovali povinnosti, ktoré im v takom prípade vyplývajú zo zákona č. 84/1990 o zhromažďovacom práve.

„Odborová organizácia si minimálne nesplnila svoju oznamovaciu povinnosť, v rámci ktorej musí obci svoj zámer oznámiť päť dní vopred a priložiť aj súhlas toho, kto je vlastníkom pozemku, na ktorom sa zhromaždenie koná. To sa v tomto prípade nestalo. Sme prekvapení, že odbory organizovali pochod nielen za spravodlivé mzdy, ale aj za slušnú firmu spôsobom, ktorým porušili platný zákon,“ hovorí Anton Ondrej, riaditeľ ľudských zdrojov a člen vedenia spoločnosti.

Kia vyzýva na nahlásenie nátlaku zo strany nadriadených

Odborová organizácia svoju akciu odôvodnila nielen požiadavkami na rýchlejší rast miezd, no spoločnosti vytýka aj to, že sa jej zamestnanci vyhrážajú pracovníkom, ktorí zvažujú svoju účasť na štrajku. KMS akýkoľvek nátlak odmieta a svojich zamestnancov vyzýva, aby ho nahlásili, ak majú vedomosť o tom, že k nemu došlo.

„Kia Motors Slovakia sa zásadne dištancuje od akýchkoľvek prejavov údajného nátlaku vyvíjaného voči svojim zamestnancom a to nielen v oblasti zvyšovania platov, ale aj v rámci iných tém, s ktorými sa stretávajú pri svojej každodennej práci. Dôkazom je aj dlhoročná existencia systému Harmony miestností, či možnosti nahlásiť akékoľvek protiprávne konanie aj prostredníctvom anonymného formulára dostupného na webovej stránke spoločnosti,“ upozorňuje Anton Ondrej.

Doteraz však KMS oficiálnou cestou žiadnu sťažnosť na nevhodný postup zo strany nadriadených nedostala. Na druhú stranu spoločnosť už obdržala viacero upozornení od zamestnancov, ktorí nesúhlasia s aktuálnym postupom odborovej organizácie.

Kia vyzýva na nahlásenie nátlaku aj zo strany odborárov

Sťažujú sa, že členovia odborov na nich vyvíjajú nátlak s cieľom prinútiť ich prejaviť solidaritu s ich krokmi aj proti svojej vôli. „Počet sťažností na tlak zo strany odborov počas dnešného dňa výrazne vzrástol. Preto zamestnancov vyzývame, aby oznámili akékoľvek nevhodné správanie, a to bez ohľadu na to, kto sa ho dopúšťa – nadriadený alebo odborár,“ hovorí Anton Ondrej.

Spoločnosť v aktuálnej situácii dúfa v návrat k racionálnemu postupu. Nachádza sa totiž v štrajkovej pohotovosti zamestnancov, kedy rozdiel medzi ponukou KMS a požiadavkami odborov tvorí približne 10 eur. Pritom v prieskume, ktorý spoločnosť realizovala medzi svojimi zamestnancami v termíne od 10. do 13. apríla, sa významná väčšina z nich vyjadrila, že súhlasia s ponukou firmy.

Podľa priebežných výsledkov, ktoré sú aktualizované k dnešnému dňu do 10.00 hod., vyjadrilo súhlas s ponukou spoločnosti 68 % zamestnancov, 22 % bolo proti a 10 % neboli nerozhodnutí. Aktuálna ponuka im garantuje rast miezd už od 1. apríla a posun v triedach bez toho, aby museli čakať na uzavretie kolektívnej zmluvy.

Odborári rozhodnú už v nedeľu

O ďalšom postupe odborovej organizácie sa má rozhodnúť v nedeľu na jej členskej schôdzi. „Veríme, že odborári zodpovedne zvážia všetky pre a proti, nepodľahnú emóciám a rozhodnú racionálne v prospech všetkých zamestnancov. V situácii, kedy už dosiahli splnenie väčšiny svojich požiadaviek, by totiž štrajkom mohli viac stratiť, než získať. Ak by sa preň napriek tomu rozhodli, ich rozhodnutie akceptujeme. Upozorňujeme však, že tým poškodia všetkých pracovníkov KMS, teda aj tých, ktorí s ich postupom nesúhlasia. Preto dúfame, že zamestnancov spoločnosti nezneužijú ako rukojemníkov na dosiahnutie svojich politických cieľov,“ dodáva Anton Ondrej.

Zdroj: TS Kia Motors Slovakia


Dopravný servis
Stráža
Práca na ceste
08:00
Hlinská
Kolóna
08:00
Strážov
Policajná hliadka
08:00
Koňhora
Jama na ceste
07:59
Stráža
Kolóna
07:59
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina