Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: Odborári plánujú blokovať Košickú v Žiline, chcú poukázať na životnú úroveň obyvateľov Slovenska
COVID-19 vývoj situácie v kraji

04 apríl 2018 - 10:34

Žilinské škôlky budú už čoskoro prijímať žiadosti na zápis detí

Foto: Žilinské škôlky budú už čoskoro prijímať žiadosti na zápis detí
Foto: Mesto Žilina

Blíži sa termín, kedy budú môcť rodičia zapísať svoje deti do žilinských škôlok. Žiadosti o prijatie do materských škôl  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa budú prijímať v termíne od 30. apríla do 4. mája 2018.

Zákonný zástupca dieťaťa musí spolu s písomnou žiadosťou doručiť aj potvrdenie o zdravotnom stave budúceho škôlkara. Potvrdenie vydáva všeobecný lekár pre deti a dorast. Súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

„Vzhľadom k tomu, že evidujeme zvýšený záujem rodičov detí o materské školy, do škôlok v našej zriaďovateľskej pôsobnosti prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili vek päť rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, prípadne deti s trvalým bydliskom v meste Žilina,“ uviedol žilinský primátor Igor Choma.

Primátor ďalej doplnil, že konkrétne podmienky si určuje každá materská škola samostatne a zverejní ich na svojej budove od dnešného dňa - 4. apríla 2018. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť na stránke mesta v sekcií odboru školstva.

Bližšie informácie poskytnú tiež pracovníci odboru školstva a mládeže na tel. č. 0918 706 034.
Zdroj: TS Mesto Žilina


Dopravný servis
Oškerda
Policajná hliadka
00:28
Rudinka
Policajná hliadka
00:25
Strečno
Kolóna
00:13
Strečno
Dopravná nehoda
00:11
Strečno
Dopravná nehoda
23:57
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia