Dnes najčítanejšie
AKTUÁLNE: Odborári plánujú blokovať Košickú v Žiline, chcú poukázať na životnú úroveň obyvateľov Slovenska
COVID-19 vývoj situácie v kraji

14 marec 2018 - 12:36

Kolektívne vyjednávanie pred sprostredkovateľkou pokračuje, závod Kia ponúkol dve alternatívy

Foto: Kolektívne vyjednávanie pred sprostredkovateľkou pokračuje, závod Kia ponúkol dve alternatívy
Foto: TS Kia Motors Slovakia

Po tom, ako sa ani v piatom kole kolektívneho vyjednávania nedohodli odborári z ZO OZ KOVO KIA a zástupcovia spoločnosti Kia Motors Slovakia, sa dostalo konanie pred sprostredkovateľa. Pridelená mediátorka vstúpila do kolektívneho sporu začiatkom marca.

„Je to prvýkrát v histórii, kedy spoločnosť urobila takýto krok ako prvá. Jasne tým potvrdila svoju snahu priniesť zamestnancom férovú kolektívnu dohodu čím skôr. Sme presvedčení, že sprostredkovateľ pomôže vyriešiť vzniknutú patovú situáciu a priblížiť obe strany bližšie k vzájomnej dohode,“ uviedla spoločnosť krátko po podaní žiadosti.

V nadväznosti na konanie pred mediátorkou predložila Kia Motors Slovakia dva návrhy v súlade s jej odporúčaniami. V návrhoch ponúkla zvýšiť mzdy o pevnú sumu namiesto percentuálneho zvýšenia. Dodatok ku kolektívnej zmluve odporučila spoločnosti prijať na dva roky.

„Oba naše návrhy považujeme za férovú ponuku zamestnancom. Môžu si tak vybrať alternatívu, ktorá im viac vyhovuje. Zároveň upúšťame počas kolektívneho vyjednávania od požiadavky na zavedenie konta pracovného času, s ktorým zástupcovia zamestnancov nesúhlasili. A to aj napriek tomu, že tento nástroj na zvýšenie flexibility a zachovania pracovných miest je u našich konkurentov samozrejmosťou už dlhšie obdobie,“ uviedol prezident spoločnosti Dae-Sik Kim.

Pre výrobný závod je dôležitá možnosť dlhodobého plánovania

V alternatíve č. 1 KMS ponúka priemerný rast základnej mzdy o 62 eur v troch po sebe nasledujúcich rokoch – 2018, 2019 a 2020. Firma zároveň navrhla aj zvýšenie príplatku za prácu v noci v rokoch 2018 a 2019. V roku 2020 by KMS zaviedla nový príplatok za poobednú zmenu. Po započítaní ďalších bonusov by mzda zamestnanca v najpočetnejšej tarifnej triede stúpla o 90 eur mesačne v každom z uvedených rokov.


Alternatíva č. 2 počíta s platnosťou dodatku ku kolektívnej zmluve iba na dva roky. Základná mzda by narástla o 60 eur mesačne. Došlo by aj k zvýšeniu príplatku za nočnú zmenu rovnakým spôsobom, ako v alternatíve č. 1. Po započítaní ostatných bonusov by sa priemerná mzda v najpočetnejšej tarife zvýšila o 87,60 eura v tomto aj budúcom roku.

„Trojročná dohoda na zvyšovaní platov je výhodnejšia ako dvojročný variant z jednoduchého dôvodu: ponúka spoločnosti možnosť dlhodobejšieho plánovania. Preto KMS môže v takomto prípade zamestnancom garantovať výraznejší nárast miezd,“ vysvetľuje Dae-Sik Kim.

Spoločnosť však ponúkla zamestnancom možnosť výberu jednej z alternatív podľa vôle ich zástupcov - záleží tak len od nich, či uprednostnia istotu rastu platov alebo častejšiu možnosť rokovať o ich úprave. Štrajkovú pohotovosť zažili zamestnanci minulý rok, skončila v marci navýšením platov pre najväčšiu skupinu zamestnancov v tarife 1D o 8,8 percenta.

Nastanú posuny v platových triedach?

Nad rámec zvyšovania tarifných miezd KMS ponúka svojim pracovníkom aj vytvorenie nových, vyšších platových tried. Každý rok by sa do nich posunulo 400 zamestnancov. Ďalšou možnosťou na zvýšenie mzdy je navrhovaná úprava odmeňovania tak, aby zamestnanci získali štátom schválené daňové a odvodové úľavy týkajúce sa 13. a 14. platov. Vďaka tomu by sa ich príjem zvýšil o 240 eur v roku 2018 a o 480 eur v oboch rokoch 2019 a 2020.

Cieľom spoločnosti, ktorá prevádzkuje výrobný závod v Tepličke nad Váhom, je uzatvorenie dohody do konca marca, keďže to by umožnilo aplikovať nové podmienky kolektívnej zmluvy už od apríla.

„Uvidíme, s akou mierou zodpovednosti sa k návrhu postaví náš sociálny partner. KMS očakáva spätnú väzbu od zamestnancov a odborárov po 18. marci. A to tak, aby bola dohoda uzatvorená do 31. marca a už 1. apríla mohlo prísť k zvyšovaniu miezd,“ dodáva Dae-Sik Kim.Dopravný servis
Strečno
Iné nebezpečenstvo
20:39
Strečno
Zver pri ceste
20:27
Stráža
Policajná hliadka
19:37
Oškerda
Kolóna
19:00
Hričovská
Policajná hliadka
18:59
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia