13 marec 2018 - 15:35

Žilinská univerzita v Žiline bude voliť rektora, voľba prebehne 9. apríla 2018

Foto: Žilinská univerzita v Žiline bude voliť rektora, voľba prebehne 9. apríla 2018
Foto: ilustračné

Na zasadnutí dňa 26.februára 2018 Akademický senát Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej „AS UNIZA“) Vyhlášku o vyhlásení voľby kandidáta na rektora Žilinskej univerzity v Žiline. Od 1. marca 2018 tak môžu záujemcovia, ktorí spĺňajú predpoklady, predložiť návrhy. Uzávierka a potvrdenie zoznamu kandidátov je 19. marca 2018 o 12:00 h., o dva dni na to bude zoznam kandidátov verejný.

„Kandidátska listina sa zverejňuje na intranete UNIZA a v písomnej forme na verejne prístupnom mieste každej zo súčastí UNIZA tak, aby sa každý člen akademickej obce mohol s ňou oboznámiť. Spôsob navrhovania kandidátov na rektora je upravený v § 12 ods. 9 a 10 smernice č. 106 – Štatút UNIZA. Právo navrhovať kandidáta na rektora majú členovia akademickej obce (jednotlivci alebo skupiny) a členovia Správnej rady UNIZA (jednotlivci alebo skupiny). Návrh môže obsahovať najviac jedného kandidáta na rektora,“ uvádza vyhláška.

Súčasnou rektorkou Žilinskej univerzity v Žiline je už druhé obdobie Dr.h.c. prof.Ing. Tatiana Čorejová, PhD., ktorá bola pred zvolením do funkcie v roku 2010 dekankou na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. V poslednej voľbe roku 2014 získala 23 hlasov akademického senátu, druhý Ján Mikolaj získal 14 hlasov.

Po prijatí návrhov na kandidátov prebehne ich verejné predstavenie a následne v apríli aj voľba. Dôležité dátumy sú

Verejné predstavenie kandidátov na UNIZA:
26.marec 2018 od 10:00 h. (aula Datalan)
Verejné predstavenie kandidátov v UZ:
27.marec 2018 od 17:00 h. (GAMA klub)Ubytovacie zariadenie Veľký Diel

Voľba kandidáta na rektora UNIZA:
9.apríl 2018 od 13:00 h. (aula Datalan)0 zdieľaní

Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Policajná hliadka
08:27
Strečno
Policajná hliadka
08:27
Gbeľany
Policajná hliadka
08:23
Mojšova Lúčka
Kolóna
08:15
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina