11 marec 2018 - 13:53

Mesto Žilina vyhlási športovcov roka už zajtra, o víťazoch rozhoduje niekoľko faktorov

Foto: Mesto Žilina vyhlási športovcov roka už zajtra, o víťazoch rozhoduje niekoľko faktorov
Foto: www.zilina.sk

Už zajtra 12. marca 2018 vyhlási mesto Žilina na slávnostnom galavečeri v Mestskom divadle najlepších športovcov za rok 2017. Oceňovať sa bude v kategóriách dospelí, mládež, športové družstvá, významné športové podujatie a športový tréner, prípadne funkcionár, ktorý sa zaslúžil o rozvoj športu v meste.

Obyvatelia mesta mali možnosť poslať nominácie do 12. februára, následne prihlásené nominácie posudzovala deväťčlenná komisia. Tento systém hodnotenia prihlásených športovcov a výberu víťazov funguje v Žiline už od roku 2008, kedy sa prvýkrát vyhlasovali športovci roka.


Jeho autormi sú vtedajší a súčasný poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline Peter Fiabáne a Peter Zánický, vtedajší pracovník na referáte športu. Podľa týchto propozícií, ktoré sú verejné, prebieha výber športovcov. Podmienky pre zaradenie športovcov do nominácie si môžete pozrieť nižšie.

Dopingoví hriešnici a športovci s cudzou klubovou príslušnosťou nemôžu súťažiť

Jasne z nich vyplýva napríklad to, že športovci, ktorí sa previnili dopingom, nemôžu byť zaradení do hodnotenia. Takisto musia mať športovci klubovú príslušnosť v meste Žilina, čo v minulosti spôsobovalo rozpaky napríklad v tábore fanúšikov Petra Sagana.

Ten nepochybne patrí medzi najvýraznejších športovcov, ktorí zo Žiliny pochádzajú, avšak reprezentuje taliansky klub. Do súťaže sa môžu prihlásiť aj zdravotne postihnutí športovci.

Podmienky súťaže:

a/ Športový klub môže navrhnúť maximálne 3 športovcov a 2 družstvá
b/ Pri každom športovcovi je nutné uviesť :
- identifikačné údaje športovca / len pri kategórií jednotlivec/                      
- dosiahnuté výkony za rok 2015 / zdroje overenia výsledkov – výsledková listina,internet, média /
- počet účastníkov súťaže, v ktorej bol dosiahnutý výkon
- počet aktívnych členov v klube
- názov a adresa národného zväzu
- názov príslušnej medzinárodnej organizácie
- olympijsky šport áno – nie
c/ pri významnom športovom podujatí je nutné uviesť úplný názov, počet účastníkov, počet zúčastnených krajín, zdroj – internet, výsledky, propozície
c/ Vyplnená návratka musí byť potvrdená štatutárom klubu
d/ Iné
- športovci, ktorí sa prehrešili formou dopingu nebudú zaradení do hodnotenia
- klubová príslušnosť v meste Žilina (prípadne úspech Žilinčana v rámci reprezentácie SR- nie pri zahraničnej klubovej príslušnosti)
- kolektívny šport môže pri adekvátnych výsledkoch zaradiť športovca aj do kategórie jednotlivec /maximálne však troch/
- športovci v kategórii ako napríklad dvoj kajak, tenis – štvorhra budú zaradení do hodnotenia spoločne a to do kategórie jednotlivci
- súťaž je otvorená aj pre zdravotne postihnutých športovcov

Po splnení podmienok a zozbieraní nominácií následne rozhoduje komisia, ktorá bola v tomto roku deväťčlenná. Jej zloženie pripravil odbor kultúry a športu Mestského úradu v Žiline.

„Snaha bola, aby boli zastúpené skupiny športov. Každý člen komisie dostal niekoľko dní dopredu všetky návrhy v jednotlivých kategóriách a to vo forme úplných formulárov - návratiek. V určený deň a čas sa komisia stretla a pristúpila k hodnoteniu po jednotlivých kategóriách. Pri hodnotení v rámci kategórie sa najprv prešli spoločne všetky návrhy a zisťovalo sa, či spĺňajú potrebné náležitosti, či v návratkách sú všetky údaje potrebné na kvalifikované rozhodovanie,“ vysvetlil Peter Fiabáne, spoluautor súčasného systému vyhodnocovania športovcov mesta Žilina.

Zahraničné úspechy a národná reprezentácia zohrávajú rolu

Pri hodnotení úspechov sa prihliada aj na to, ako športovec reprezentuje Žilinu na zahraničných podujatiach. Takisto je podstatné aj to, v akej konkurencii sa počas hodnoteného roku presadil a či je napríklad členom reprezentačného výberu Slovenskej republiky.

„O víťazstve spravidla rozhoduje to, aké výsledky športovec dosiahol. Titul majstra Slovenska nestačí, vždy ide o športovcov, ktorí sú vo svojom športe členmi reprezentačných výberov SR a úspech dosiahli spravidla na vrcholnom európskom, alebo svetovom podujatí. A aj tu ešte rozhoduje v akej veľkej konkurencii úspech dosiahol,“ priblížil Fiabáne.

Komisia pri hodnotení pracuje aj s určitou spoločnou filozofiou hodnotenia, čo v praxi znamená, že napríklad v kategórii funkcionár a tréner majú z predložených návrhov akúsi prioritu dlhoroční, zaslúžilí, časom a výsledkami preverení tréneri. Rovnako v prípade športových podujatí mali prednosť kvalitné, masovo zastúpené a viac rokov organizované podujatia. A taktiež tie, ktoré ešte neboli v minulosti ocenené.

„Po skontrolovaní nominácií sa komisia dohodla, koľko bude v danej kategórii ocenených. Potom každý člen komisie pristúpil k individuálnemu ohodnoteniu. V každej kategórii sa následne spravil súčet - ocenený s najnižším súčtom bol prvý a tak ďalej. Konkrétne v kategórii mládežník sme vyberali až z 33 nominovaných, komisia sa dohodla, že ocenených bude prvých desať. Z celkového počtu bolo veľa športovcov s medzinárodnými výsledkami na vrcholných svetových, alebo európskych mládežníckych podujatiach. Zohľadňovali sme samozrejme aj význam a silu športu, počet účastníkov v súťažiach,“ opísal Peter Fiabáne to, ako prebiehal tradičný proces tento rok.

Mená najlepších športovcov a trénera, funkcionára spozná žilinská verejnosť už zajtra na galavečeri v Mestskom divadle o 18:00 hod., vstup na toto podujatie je voľný a prísť môže ktokoľvek, kto má záujem vidieť naživo osobnosti žilinského športu.0 zdieľaní

Dopravný servis
Mojšova Lúčka
Policajná hliadka
08:27
Strečno
Policajná hliadka
08:27
Gbeľany
Policajná hliadka
08:23
Mojšova Lúčka
Kolóna
08:15
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina