Dnes najčítanejšie
Žilinský kraj naďalej prvý v počte pozitívnych prípadov, medzi hospitalizovanými je 83% neočkovaných
COVID-19 vývoj situácie v kraji

19 február 2018 - 14:32

Žilinský hokejový klub je na predaj, záujemca musí splniť niekoľko podmienok

Foto: Žilinský hokejový klub je na predaj, záujemca musí splniť niekoľko podmienok
Foto: ilustračné

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline schválili na poslednom zasadnutí zámer odpredať hokejový klub MsHK Žilina do rúk súkromného vlastníka. Formou verejnej súťaže by tak mohol žilinský klub patriť súkromníkovi, poslanci zároveň stanovili niekoľko podmienok takéhoto obchodu. Cieľom je najmä zachovať extraligovú úroveň hokeja v Žiline a zabrániť špekuláciám s menom klubu.

Cenu, za ktorú bude mesto ochotné odpredať 10 kusov akcií v nominálnej hodnote 2500 eur za akciu, stanoví znalecký posudok. Záujemca musí garantovať udržanie extraligy v Žiline po dobu desiatich rokov od kúpy, v opačnom prípade malo mať mesto Žilina možnosť odkúpiť všetkých desať akcii naspäť za symbolickú sumu jedného eura.

„Účastník súťaže sa zaviaže, že v prípade, že bude víťazným uchádzačom, po dobu 10 rokov od účinnosti zmluvy o kúpe cenných papierov nepredá, nedaruje a ani inak neprevedie akcie v spoločnosti MsHK Žilina alebo licenciu na iný, tretí subjekt, nezmení názov spoločnosti a právnu formu spoločnosti bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu mesta Žilina,“ uvádza sa v schválenom uznesení s tým, že nový majiteľ bude vykonávať svoju činnosť na zimnom štadióne v Žiline.

Minulú sezónu získali Vlci bronzové medaile v najvyššej hokejovej lige Zdroj: MsHK Žilina

Domáce zápasy Tipsport ligy tak zostanú v Žiline a v prípade, že by nový majiteľ klubu porušil tieto podmienky, vznikla by mu povinnosť uhradiť mestu Žilina pokutu v sume 10 násobku kúpnej ceny na účet mesta Žilina, a to v lehote 3 pracovných dní od doručenia výzvy mesta Žilina.

Ročný rozpočet na úrovni 1,2 milióna eur

Schválené uznesenie o zámere predať hokejový klub ďalej hovorí o financovaní chodu klubu ročne v sume minimálne 1,2 milióna eur, z týchto peňazí musí najmenej stotisíc putovať na rozvoj a podporu mládeže. Tá je od roku 2014 zastrešená samostatne pod spoločnosťou MsHKM Žilina, s.r.o. Záujemca na seba taktiež preberie zmluvné povinnosti súčasného klubu voči hráčom a partnerom.

Mesto si chce zároveň ponechať členstvo v predstavenstve spoločnosti a dozornej rade spoločnosti, v oboch orgánoch po jednom mieste. Nový majiteľ bude musieť pre mesto Žilina vyhradiť každoročne 50 kusov celosezónnych permanentiek a 4 kusy VIP permanentiek.

 


Lehota na podávanie návrhov bude pravdepodobne predstavovať 20 dní od začatia súťaže, teda od zverejnenia oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže na web stránke vyhlasovateľa, úradnej tabuli vyhlasovateľa a v regionálnej tlači. Pri hodnotení návrhov sa bude prihliadať, pri splnení ostatných podmienok, najmä na cenu.

„Hlavným hodnotiacim kritériom bude ponúknutá cena. Vyhráva najvyššia ponuka, a to za podmienky dodržania všetkých ostatných podmienok súťaže. V prípade, že nebudú splnené všetky podmienky súťaže, takýto účastník bude vylúčený. Tieto budú zverejnené obvyklým spôsobom,“ dodáva v návrhu predkladateľ Marián Tittl, predseda predstavenstva MsHK Žilina.

Za návrh hlasovalo na zastupiteľstve všetkých 31 prítomných poslancov, čím bol jednohlasne schválený. Mesto plánuje klub v prípade, že sa nájde záujemca, odpredať už k 1.5.2018.Dopravný servis
Košická
Práca na ceste
18:55
Strečno
Jama na ceste
18:54
Košická
Práca na ceste
17:30
Na Horevaží
Kolóna
17:12
Oškerda
Kolóna
17:10
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina
Najbližšie podujatia