13 február 2018 - 15:41

Poslanci odpísali pohľadávky vo výške 202-tisíc eur, ide o nevymáhateľné dlhy

Foto: Poslanci odpísali pohľadávky vo výške 202-tisíc eur, ide o nevymáhateľné dlhy
Foto: ilustračné - pixabay.com

Na včerajšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline hlasovali poslanci aj o návrhu na odpis pohľadávok, ktorých vymáhateľnosť sa stala nemožná. Dôvodom je to, že dlžné spoločnosti voči mestu boli vymazané z obchodného registra a súdy tak zastavili exekučné konania voči nim. Niektoré z nich nemali ani dostatočný majetok, ktorý by po konkurze stačil na uhradenie dlhu voči mestu.

Obyvatelia Žiliny tak pre neuhradené záväzky od týchto spoločností prišli o viac ako 200-tisíc eur. Odpísané boli pohľadávky vo výške viac ako 1700 eur tak, ako to povoľuje všeobecné záväzné nariadenie z roku 2009.

„Podľa čl. 15 ods. 6 VZN č. 21/2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina v platnom znení primátor môže odpustiť pohľadávku alebo trvale upustiť od vymáhania pohľadávky do výšky 1 700,- €, ak je zo všetkých okolností zrejmé, že pohľadávka je nevymožiteľná, príp. jej vymáhanie je neefektívne, alebo ide o dôvody podľa ods. 2 čl. 15 predmetného VZN. Nakoľko sa jedná o pohľadávky prevyšujúce sumu 1 700,- €, z toho dôvodu podávame návrh na odpis pohľadávok Mestskému zastupiteľstvu,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Pred samotným hlasovaním sa poslanci zaujímali o to, či už sú vyčerpané všetky možnosti toho, ako dostať peniaze od dlžníkov. Nakoľko firmy zanikli alebo prešli na nástupcu, pohľadávky už nie je možné vymôcť a tvoria tak položku v účtovníctve, ktorú je nutné odpísať

„Môžem uistiť, že všetky pohľadávky sú riadne prihlasované, či už do konkurzu, v prípade že neboli zaplatené, sú postúpené na exekučné konanie a sú súdne vymáhané. V týchto prípadoch bohužiaľ došlo k výmazom jednotlivých spoločností a asi ťažko by sme mohli uplatňovať pohľadávky voči nim,“ dodal vedúci odboru ekonomického Karol Krutek.Prehľad spoločností a výšky pohľadávok, ktoré boli odpísané


SpoločnosťVýška pohľadávky
SSIM, s.r.o.176 160,56 €
SSIM, s.r.o.2 742,48 €
Hard-Soft Technologies, s.r.o.2 139,05 €
Podnik služieb - Horný Val3 072,13 €
Kresťanská sociálna únia2 232,52 €
Peter Králik - PEKRA2 062,81 €
OBM Capital, a.s.13 729,70 €
CELKOM202 139,25 €


 


0 zdieľaní

Dopravný servis
Strečno
Policajná hliadka
21:44
Lavobrezná
Jama na ceste
21:15
Lavobrezná
Jama na ceste
21:11
1. mája
Prekážka na ceste
19:08
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina